Now showing items 1-1 of 1

    • Sekolah Aman dan Pendidkan Ramah Anak Dalam Dimensi Kesantunan Berbahasa 

      Habiburrahman, Habiburrahman (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan (The Progressive & Fun Education Seminar) ke -2, 2017-08)
      Kesantunan selalu dipandang sebagai sebuah fenomena yang berkaitan antara hubungan bahasa dan realitas sosial. Dalam komunikasi, kesantunan merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk menciptakan komunikasi yang baik ...