Recent Submissions

  • Amanah dan Kekuasaan dalam Al-Qur'an 

    Basri, Muhammad Mu’inudinillah (2008-07)
    Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ...
  • Antara Pemimpin dan Rakyat 

    Basri, Muhammad Mu’inudinillah (2008-07)
    Dan tidaklah pantas bagi seorang nabi melakukan ghulul (korupsi)dan siapa yang melakukan ghulul, akan datang dengan apa yang dia korupsi pada hari kiamat kemudian disempurnakan (balasan) setiap jiwa apa yang dia usahakan ...