Recent Submissions

  • Akhlaq Qur’any Para Huffadz 

    Basri, Muhammad Muinudinillah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010-05-09)
    ناك نإف ،ةزجعمو ً ايحو ونوك ىلع عجم نأب ءامسلا بتك يقاب نع نًركلا نآرقلا زاتلؽ وتاذ نًركلا نآرقلا نإف ،تازجعلدا لىإ جاتتح للها نم يحو انهأ ىلع اتهابثإ في ءايبنلأا بتك عيجم ولثبم نايتلاا نيركنلدا عيجم نورقلاو ماوعلأا ...