Now showing items 1-1 of 1

    • Epistemologi Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun 

      Huda, Nurul (Muhammadiyah University Press, 2016-05-24)
      Tulisan ini mengkaji tentang pemikiran Ibn Khaldūn, berusaha memahami kerangka filosofis pemikiran ekonominya. Berdasarkan hasil kajian penulis, terdapat dua pendekatan yang mendasari pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn, ...